Seni bildim bileli her yanım yanık.Bir gönül ve içinde beni yakan ateş var…
Her dil Esma Zikri okur
Aynalara gülümseyişinizi daima güzel yansıtır
▪ Arama Yap
▪ Günün Sözü

Doğru söyleyip zincire vurulmak, yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan iyidir. ( Sadi )

▪ Bir Atasözü

Hiç bir mutfak, iki kadını alacak kadar zengin değildir. (SUDAN)

▪ Bir Ayet

Ey iman edenler sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de yolculukta olmanız hariç gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, ya da biriniz ayak yolundan (hacet yerinden) gelmişseniz yahut kadınlara dokunmuş da, su bulamamışsanız bu durumda temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz, Allah, bağışlayandır esirgeyendir. (4/43) ( (4/43))

▪ Bir Hadis

Ravi: Eymen İbnu Hureym İbni Fatih Tanım:Resulullah (sav): ´Yalan şehadet Allah´a şirkle bir tutulmuştur!´ buyurdular ve şu ayeti okudular. (Mealen): ´...Putlara tapmak gibi bir pislikten ve yalan sözden de kaçının.´ (Hacc 30). (Kaynak: Tirmizi, Şehadet 3, (2300, 2301); Ebu Davud, Akdiye 15, (3599); İbnu Mace, Ahkam 32, (2372))

Çocuk gelişimi ve eğitimi
ÇOCUKLARA NASİHAT VERİLİR Mİ?
Duvarı çizme" dediğinizde bunun "Koltukları da çizme" an­lamına geldiği çıkarımını yapamaz. Atalarımızın "Bir kulağın­dan girip diğer kulağından çıkmak" sözü bu dönem çocukla­rını tarif eder. Bu nedenle bu dönemde çocuğa verilen uzun nasihatler genelde anlamsız kalır.
01.05.2013
1182

ÇOCUKLARA NASİHAT VERİLİR Mİ?

Nasihat" dilimizde oldukça kullanılan bir kavramdır. Sözlükte "Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz" olarak tanımlanmıştır. Tarihimizden bugüne aktarılmış birçok meşhur nasihat de vardır. Lokman Hekim'in, Şeyh Edebalî'nin, Mevlana'nın ve imam Gazali'nin oğullarına nasihati günümüze kadar gelmiş nasihatlerdendir. Yine Peygamber Efendimizin (a.s.m.) kızı Hz. Fatıma'ya nasihati de kitaplara aksetmiş na­sihatlerdendir.

Nasihatin kültürümüzde ve tarihimizde bu kadar yaygın ol­ması, anne-babaların çocukları ile kurduğu ilişkide nasihatin merkeze yerleşmesine yol açmıştır. Günümüzde küçük bir ço­cuk, anne-babasından neredeyse her gün nasihat duymak­tadır. Ne var ki bu nasihatlerin çoğu pek de bir işe yaramamakta ve çocuk kendi bildiğine devam etmektedir. O zaman "Nasihat kime, ne zaman verilmelidir?" sorusu gündemimize almamız gereken önemli bir sorudur.

Tarihteki örnekleri incelediğimizde adı geçen meşhur nasihatler yetişkin çocuklara verilen nasihatlerdir. Yani tarihe mal olmuş nasihatler, aklını başına devşirmiş, verilen nasihati idrak edebilecek yetiye sahip kimselere yapılan nasihatlerdir. Beş yaşındaki bir çocuğa yapılmış meşhur bir nasihat bilmiyoruz.

Çocukların gelişim dönemlerine göre ne zaman ve nasıl nasihat verileceğini şöyle özetleyebiliriz.

0-2 yaş: Nasihat değil sevgi ve güven verin

Bu dönem bebeklik dönemidir. Bir anne-babanın bu dö­nemde çocuğuna yapabileceği en temel iyilik, fiziksel ihtiyaç­larını hemen karşılamak, ona gerekli güven ve sevgiyi doya­sıya vermektir. Bu dönemde nasihatten söz etmek mümkün değildir. Çünkü çocuk söyleneni anlayıp idrak edebilecek du­rumda değildir.

2-7 yaş: En iyi nasihat örnek olmaktır

Bu dönem çocuğu oyun dönemindedir. Bu dönemde ço­cuk söylediklerimizi dinleyebilir ve anlayabilir. Ancak akıl yü rütme, muhakeme becerisi bu dönemde gelişmemiştir. Ço­cuk söylenen bir sözü bir başka olaya uyarlamayı başaramaz. "Duvarı çizme" dediğinizde bunun "Koltukları da çizme" an­lamına geldiği çıkarımını yapamaz. Atalarımızın "Bir kulağın­dan girip diğer kulağından çıkmak" sözü bu dönem çocukla­rını tarif eder. Bu nedenle bu dönemde çocuğa verilen uzun nasihatler genelde anlamsız kalır.

Bu dönemde verilecek nasihat yaşanan somur bir olayın ardından olmalıdır. Ağzından kötü bir kelime çıkan çocuğa bu kötü kelime çıktıktan sonra müdahale etmek gerekir. Olay ol­madan çocuğa uzun uzun kötü konuşmanın uygunsuzluğunu anlatmak çocuk için bir anlam ifade etmeyecektir.

Bu dönemde çocuğun kaçınması gerekenleri ona olay son­rasında anlatırken, doğru davranışları ise örnek olarak/örnek göstererek aktarmak gerekir. Mesela diş fırçalamanın güzel­liği bu dönem çocuğuna konuşarak pek anlatılmaz. Bizzat gi­dip uygulama yaparak, kendimiz örnek olarak çocuğu olumlu bir davranışa yönlendirebiliriz.

7-12 yaş: Nasihatiniz somut olsun lütfen

Bu dönemde çocuklar artık akıl yürütmeye başlarlar. Olaylar arasında bağlantı kurabilirler. Toplama çıkarma gibi işlem­leri yapabilirler. Ancak bu dönemin özelliği çocuğun somut düşünce döneminde olmasıdır. Yani çocuk matematik işlem­lerini yapabilir ama bunu parmak sayarak, abaküsle ya da oyuncak fasulye ile yapabilir. Yani bu dönemde çocuk somut nesneler üzerinden düşünür. Bu dönem somut düşünce dö­nemidir. Bu dönemin çocuğu vatan, millet, cumhuriyet gibi soyut kavramları anlamakta zorlanır. Bu dönem çocuklarına verilen nasihatler bir önceki dönemdekine benzer somutlaş­tırılmış nasihat olmalıdır. "Yardımlaşmak güzeldir" dedikten sonra gidip birlikte "yardım yapmak" bu dönem için güzel bir nasihat örneği olabilir.

Bu dönemde çocuk olumsuz ve yanlış davranışlar konu­sunda bilgilendirilebilir. Ancak bu bilgilendirme yine somut örneklere dayandırılmalıdır. Yalan söylemenin kötü olduğunu anlatırken, yalan konusunda somut birkaç örnek vermek ge­rekir. Bu dönem nasihatlerinde aklımızda tutmamız gereken ilke ise şudur: Bir çocuğa bir şey söyleyecekseniz ve bunu üç cümle içinde söyleyemeyecekseniz, söylemeyin daha iyi. Yani bu dönem nasihatleri somut ve oldukça kısa olmalıdır.

12 yaş ve sonrası: Önce fikrini alın, sonra nasihat verin

Bu dönem çocuğun soyut düşünceyi kazandığı, ergenliğe girdiği dönemdir. Bu dönemde çocukla rahatlıkla iletişime geçi­lebilir. Ancak çocuğa aktarılacak doğruların, bir monolog şek­linde değil de bir diyalog şeklinde aktarılması daha faydalı­dır. Yani gence bir konu hakkında bilgi vermeden önce, onun bu konu hakkındaki düşüncelerini öğrenmek gerekmektedir, internetin zararlarını gence anlatmadan önce "internet hak­kında ne düşünüyorsun, sence artıları neler, eksileri neler?" diye gencin fikrini almak ve sorularla onu yönlendirmek daha doğru olacaktır.

Bildiğimiz anlamdaki nasihat kavramı bu dönemde kullanı­labilecek bir kavramdır.

Özetle, çocuklara vereceğimiz nasihat tek tip bir nasihat olmamalı, çocuğun içinde bulunduğu yaş dönemine göre na­sihatin şekli ve içeriği değişmelidir.

Uzman Pedagog Mehmet Teber

Navigasyon ve Bilgi
▪ Ekleyen: Editör Editör
▪ Sonraki Konuya Git: ÇOCUKLARA NASİHAT VERİLİR Mİ?
▪ Önceki Konuya Git: Okul başarısızlığında stres ve aile tutumları
Sağlık // Çocuk gelişimi ve eğitimi Kategorisine Dön
Sağlık Kategorisine Dön
Anasayfaya Dön
▪ Yorumlar
Bu konuya yorum yapılmamış. Hemen ilk yorumu siz yapın...
▪ Yorum Yaz
Ad Soyad:
Konu Puanı:
Yorumunuz:
This Is CAPTCHA Image